Žilinský samosprávny kraj organizuje čitateľskú súťaž

V týchto dňoch (23. 1. 2023 – 28.2. 2023) prebieha odovzdávanie nominácií v rámci súťaží Kniha Oravy 2022, Kniha Kysúc 2022, Kniha Liptova 2022, Kniha Turca 2022 a Kniha Horného Považia 2022. O víťazných knihách rozhodne v hlasovaní čitateľská verejnosť.

Súťaž organizuje ŽSK v spolupráci s našimi knižnicami (Turčianska knižnica v Martine, Krajská knižnica v Žiline, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Liptovská knižnica G.F. Belopotockého, Kysucká knižnica v Čadci). Heslo súťaže je „nominuj – hlasuj – vyhraj.“

Až do 28.2. 2023 prebieha odovzdávanie nominácií zo strany čitateľskej verejnosti, autorov, zostavovateľov, redaktorov, vydavateľov, kníhkupcov a distribútorov kníh. Nominované môžu byť knihy, ktoré boli vydané v roku 2022 a sú späté s daným regiónom tematicky alebo prostredníctvom autora textovej či obrazovej časti. Podmienkou tiež je aby to boli knihy z žánru krásnej alebo odbornej literatúry. Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií a to Beletria a Odborná literatúra.

O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovať bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1.3. 2023 do 15. 4. 2023. Čitatelia sa s nominovanými knihami môžu oboznámiť prostredníctvom webových stránok knižníc a ŽSK, vystavené budú aj priamo v knižniciach počas celej doby hlasovania. Urobiť tak môžu priamo v sídle knižnice, ale aj online, prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke každej knižnice. Každý hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas v každej kategórii.

Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční v jednotlivých knižniciach v apríli a máji, budú v každej knižnici vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú vecné darčeky a bezplatné zápisné v knižnici. Kniha, ktorá v každom regióne získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie: Kniha Liptova 2022, Kniha Kysúc 2022, Kniha Turca 2022, Kniha Oravy 2022 a Kniha Horného Považia 2022. Knihy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v rámci súťaže v každom regióne Žilinského kraja, budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici ŽSK.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Naše knižnice patria k najnavštevovanejším kultúrnym inštitúciám. Počas neľahkého obdobia pandémie poskytovali svoje služby aj vtedy, keď ostatné inštitúcie museli byť zavreté. V porovnaní s rokom 2021 kedy bola ich návštevnosť 293 059, v roku 2022 to bolo o takmer 100 000 viac, presnejšie 389 461 návštevníkov, čo je úžasné číslo. Naša vďaka patrí zanieteným knihovníkom – knihovníčkam, resp. všetkým pracovníkom knižníc, ktorí sledujú najnovšie trendy a prostredníctvom množstva aktivít, podnecujú chuť čítať u všetkých generácií.“

Najnavštevovanejšou regionálnou knižnicou je každoročne Krajská knižnica v Žiline. V roku 2021 zaznamenala 104 608 (neplatiacich) návštevníkov, v roku 2022 sa ich počet navýšil na 113 182.

Viac informácií o súťaži nájdete aj online na: www.oravskakniznica.sk, www.kniznica-cadca.sk, www.turcianskakniznica.sk, www.kniznicagfb.sk, www.krajskakniznicazilina.sk.

     

 

 
'; ?> ,


Beseda s Katarínou Kunikovou Predchádzajúci Búrlivá láska je korením života aj tvorby
Kurandera Nasledujúci Spoznajte tajomnú ženskú energiu vo svetovom bestselleri Kurandera