Zapojte sa do literárneho projektu Spolu v strede Európy

Otvorená výzva na tvorbu textov sa uskutočňuje v rámci projektu TIME (Together in the Middle of Europe). Tento projekt prebieha v troch európskych krajinách: v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku. Finančne ho podporuje fond Európskej únie pre kultúrnu spoluprácu.

Téma textov sa má týkať možností spolupráce, koexistencie, kooperácie, prekonávania nesúladu z inakosti, svojskosti so zameraním na pozitívny zážitok z oslobodzujúceho pocitu naladenia sa na spoločný rytmus „kruhového tanca“.

Výstupom projektu bude ilustrovaná antológia textov pre deti a putovná výstava ilustrácií pre deti s názvom KOLOTOČ. Výstupy projektu budú výsledkami spolupráce autorov, redaktorov, prekladateľov, ilustrátorov, vydavateľov a iných inštitúcií zo spomínaných troch európskych krajín.

Výstava bude prezentovaná na rôznych miestach v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, ale aj na významných medzinárodných podujatiach venovaných detským ilustráciám. Zúčastnia sa jej začínajúci ilustrátori zo spomínaných troch krajín.

Antológia bude publikovaná v piatich jazykoch: rumunčine, maďarčine, slovenčine, nemčine a angličtine, a to nielen v tlačenej podobe, ale aj formou e-booku a audiobooku. Príspevky budú dielami skúsených aj začínajúcich autorských osobností z troch zúčastnených krajín, píšucich pre deti.

Texty antológie bude vyberať odborná porota po zverejnení otvorenej výzvy na tvorbu textov/ rozprávok pre deti vo veku 10-14 rokov.

Pracovný názov antológie: „KOLOTOČ“. Súbeh nebude anonymný.

Zloženie poroty hodnotiacej slovenské texty: Eva Andrejčáková (novinárka, prekladateľka, redaktorka), Vlado Janček (básnik, prekladateľ), Lucia Molnár Satinská (jazykovedkyňa, prekladateľka)

Termín zverejnenia otvorenej výzvy na tvorbu textov: 15. 2. 2023.
Uzávierka výzvy: 31. 3. 2023.
Zverejnenie konečného výberu textov a mená ich autorov budú zverejnené 15. 4. 2023 na facebookovej stránke projektu TIME – Together in the Middle of Europa a na http://www.zelenykocur.sk/

Autor/autorka vybraného textu obdrží honorár 200 €

Koordinátorom slovenskej časti projektu je vydavateľstvo Zelený kocúr.

Svoje texty nie dlhšie ako 5000 úderov nám zasielajte pod názvom TEXTY PRE DETI do 30. 3. 2023 na adresu redakcia@zelenykocur.sk

     

 

 
'; ?> ,


Bibliomat v Banskej Bystrici Predchádzajúci Prvý bibliomat na Slovensku bude čitateľom k dispozícii nepretržite
Starožitniková dcéra (2023) Nasledujúci Historická romanca Starožitníkova dcéra