Vzdelávacia a informačná platforma Viki prichádza s novinkami

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR dlhodobo podporuje projekty zamerané na vzdelávania učiteľov a žiakov v rôznych oblastiach. Jedným z nich je aj aktuálne štartujúci online vzdelávací program Fenomény sveta Peniaze, ktorý je v súlade s hlavnými princípmi pripravovanej kurikulárnej reformy. Ďalšou novinkou je Digitálna knižnica KUBO EDU PLUS, ktorá je sprístupnená do 31. augusta 2023 všetkým prihláseným učiteľom a žiakom na vzdelávacom portáli Viki.iedu.sk. Jej úlohou je napomôcť k rozvoju čitateľskej gramotnosti na školách.

Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí neslúžia iba učebné texty, ale aj knihy spojené s bežným životom mimo školy. Rezort školstva sa preto rozhodol sprístupniť digitálnu knižnicu KUBO EDU PLUS. Klasické, ako aj slovenské ľudové rozprávky, svetové bestsellery, knižné novinky, encyklopédie, verše a hádanky pre najmenších, aj pre školákov, komiksy, dobrodružná literatúra či knihy v anglickom a ukrajinskom jazyku – digitálna knižnica obsahuje stovky e-publikácií, ktoré je možné čítať všade, kde je prístup na internet, kedykoľvek a vyhľadávať rôzne tituly podľa záujmov a kľúčových slov. Určená je pre deti od 2 do 14 rokov.

Sprístupnením knižnice KUBO EDU PLUS prostredníctvom portálu Viki sa ministerstvo snaží zabezpečiť prístup ku kvalitnej literatúre pre všetky deti bez ďalších nákladov pre rodiča. Vďaka tejto knižnici sa zadarmo dostanú k širokej ponuke kníh aj deti, ktoré bežne prístup ku knihám nemajú.

Program Fenomény sveta Peniaze je určený pre učiteľov 2. stupňa základných škôl a 8-ročných gymnázií, ktorí vyučujú finančnú gramotnosť. Zapojiť sa môžu aj ostatní pedagógovia, ktorí sa o svet financií zaujímajú. Táto forma vzdelávania pomôže v rozvoji ich pedagogických kompetencii v oblasti didaktiky, plánovania a realizovania vyučovania.

Všetci zapojení učitelia získajú prístup na vzdelávacie videá Fenomény sveta Peniaze od BBC s interaktívnymi aktivitami do konca školského roka 2022/2023 pre celú svoju triedu a 100 učiteľov získa kompletný balík materiálov Fenomény sveta Peniaze s prístupom na 1 rok pre celú svoju triedu. Balík obsahuje kombináciu tlačených metodík, hry a komponentov do triedy, sprievodcov a prístup k digitálnemu obsahu.

Videá a interaktívne aktivity sú dostupné aj na centrálnom úložisku digitálneho vzdelávacieho obsahu ministerstva školstva Viki (viki.iedu.sk). Prístup k nim budú mať automaticky všetci zapojení učitelia po prihlásení sa cez svoj RIAM účet.

     

 

 
'; ?> ,


Kurandera Predchádzajúci Spoznajte tajomnú ženskú energiu vo svetovom bestselleri Kurandera
Bibliomat v Banskej Bystrici Nasledujúci Prvý bibliomat na Slovensku bude čitateľom k dispozícii nepretržite