Viac ako 600 kníh v ukrajinskom jazyku v Staromestskej knižnici

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike venovalo Staromestskej knižnici viac ako 800 kníh pre deti i dospelých v celkovej hodnote takmer 5 000 €.

Z toho viac ako 200 titulov tvoria učebnice a pracovné listy, ktoré Staromestská knižnica distribuovala staromestským základným školám. Knihy pochádzajú z rôznych vydavateľstiev z Ukrajiny. Knižný dar je súčasťou projektu Ukrajinská polička, ktorý sa koná pod patronátom prvej dámy Ukrajiny, Oleny Zelenskej.

„Ukrajinci vytrhnutí z bežného života budú môcť čítať knihy vo svojom rodnom jazyku, čo je najvhodnejší spôsob, ako vytvoriť atmosféru bezpečia v neznámom cudzojazyčnom prostredí,” uviedol Yurii Mushka, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike.
V ponuke nájdete leporelá a obrázkové knihy pre najmenších, rozprávky, encyklopédie, knihy pre tínedžerov, historické romány, ale aj sériu Zaklínača, klasiku Malé ženy, Františka z kompostu od slovenskej ilustrátorky Simony Čechovej, knihu Takto počujem, ktorej autori sú dvojica ukrajinských grafikov Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv, populárnu knihu o histórii zajtrajška Homo deus od izraelského autora Yuvala Noaha Harariho alebo knihu o cestovaní v čase pre kávoholikov Kým vychladne káva, ktorej autorom je Japonec Toshikazu Kawaguchi.

„Staromestská knižnica sa snaží flexibilne reagovať na dianie v spoločnosti a dizajnovať služby na základe potrieb. V marci sme otvorili kurzy slovenského jazyka, ktoré dodnes absolvovalo okolo 140 záujemcov. Hneď ako kurzisti začali navštevovať knižnicu, vznikla potreba získať do fondu knihy nielen v ukrajinčine, ale aj v angličtine. Vďaka mestskej časti Staré Mesto a Veľvyslanectvu Ukrajiny v Slovenskej republike, môžem s radosťou odpovedať na cyklickú otázku: „Áno, Staromestská knižnica má dostatok kníh pre deti aj dospelých v ukrajinčine,” hovorí Jana Slezáková, riaditeľka Staromestskej knižnice.

Približne 40 kníh získala Staromestská knižnica aj vďaka iniciatíve kníhkupectva Artfórum. Nájdete ich na všetkých pobočkách Staromestskej knižnice: na Panenskej 1, Záhrebskej 8, Západnom rade 5, Karadžičovej 1 a najväčší výber je v centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a. Odídencom z Ukrajiny Staromestská knižnica poskytuje bezplatnú čitateľskú registráciu. Zaregistrovať sa môžu na všetkých pracoviskách Staromestskej knižnice.

Deti potrebujú príbehy. Ich čítanie má terapeutické účinky a pomáha zvládať náročné situácie. Čítanie v rodnom jazyku deťom priblíži domov a ich kultúru.

Staromestskej knižnici záleží na príjemnej adaptácii ukrajinských odídencov v Bratislave. Okrem spomínaných jazykových kurzov organizuje pre deti zážitkové čítania v ukrajinčine. V Letnej čitárni Medická záhrada, ktorú prevádzkuje v letnom období, chystá workshopy vhodné aj pre ukrajinské deti a sériu konverzácií v slovenskom jazyku.

Staromestská knižnica v Bratislave je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Staré Mesto. Od roku 1958 poskytuje služby pre všetky vekové kategórie používateľov od najmenších detí až po dôchodcov, má takmer 5 000 čitateľov. Knižnica má centrálne pracovisko na Blumentálskej 10/a a 4 pobočky na Panenskej 1, Karadžičovej 1, Záhrebskej 8 a Západnom rade 5.

V letných mesiacoch prevádzkuje Letnú čitáreň v Medickej záhrade. Okrem budovania fondov organizuje aj množstvo podujatí zameraných na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov i seniorov.

     

 

 
'; ?> ,


Mimochodom (2022) Predchádzajúci Vychádza životopisná kniha filmového génia Woodyho Allena Mimochodom
Knihotaxi Nasledujúci Knihotaxi už jazdí ulicami Bratislavy, pomáha vrátiť knihy späť do obehu