Univerzálny tvorca Miroslav Cipár a tretia časť Longauerových dejín slovenského dizajnu

Vo Vydavateľstve SLOVART práve vyšli dve publikácie venované výtvarnému umeniu a grafickému dizajnu, ktoré sa venujú legendárnym tvorcom a ich ikonickým dielam.

Vladislav Rostoka zostavil monumentálnu knihu venovanú rozsiahlemu celoživotnému dielu Miroslava Cipára v oblasti grafického dizajnu. Na viac ako 500 stranách nájdu čitatelia komplexne spracovanú prezentáciu značiek, symbolov a logotypov. Publikácia predstavuje Miroslava Cipára ako grafického dizajnéra – autora dnes už ikonických logotypov a symbolov, napríklad SNG, BHS, BIB, GMB a mnohých iných. Neúnavného tvorcu predstavuje V. Rostoka prostredníctvom dizajnérskej tvorby, ale aj cez textovú časť zameranú na jej teoretickú analýzu a reflexiu. Kniha CIPÁR&LOGO.ETC, ktorá vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu dvojjazyčne (v slovenčine a angličtine), tak predstavuje výrazný zdroj inšpirácie pre súčasné i budúce generácie tvorcov vizuálnej komunikácie na Slovensku i v zahraničí.

Kniha CIPÁR&LOGO.ETC vychádza aj ako limitované vydanie v náklade 150 kusov. Špeciálna edícia je číslovaná a podpísaná Miroslavom Cipárom a obsahuje dva signované grafické listy.

 

Tretí diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 má názov Mierny pokrok a zaoberá sa profesionalizáciou úžitkovej grafiky na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia až po vznik slovenského štátu. Ako hovorí autor Ľubomír Longauer v doslove, vďaka rozsiahlemu materiálu sa v knihe ďalej venuje fenoménu Školy umeleckých remesiel (ŠUR), a to v kontext slovenskej kultúry. Predstavuje aj tvorbu Stredoeurópskej propagačnej kancelárie Redopa, ktorej spolupracovníci neskôr vydávali časopis Slovenský typograf. Vybral z nej práce známych aj menej známych tvorcov a samostatnú kapitolu venoval Jurajovi Stankovi a Vladimírovi Bahnovi. Najviac priestoru v knihe dostal Ladislav Csáder a jeho modernistická tvorba. Posledná kapitola je venovaná plagátom a výberu knižných obálok.

Kniha vychádza v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a VŠVU.

O autorovi:

Ľubomír Longauer pracoval ako grafický dizajnér najmä pre kultúrne inštitúcie a vydavateľstvá. Dvadsať rokov bol vysokoškolským učiteľom. Posledné roky sa zaoberá historickým výskumom grafického dizajnu na Slovensku v 20. storočí. Z výsledkov výskumu usporiadal retrospektívne výstavy. Stál pri vzniku Slovenského múzea dizajnu pri Slovenskom centre dizajnu v Bratislave, ktorému venoval svoju rozsiahlu zbierku úžitkovej grafiky. Je jeho neoficiálnym kurátorom a všestranne sním spolupracuje. Venuje sa odbornej, ale aj bežnej publicistike.

Vydal napríklad monografiu Martin Benka – prvý dizajnér slovenského národného mýtu (2008, spoluautorka A. Oláhová). Za druhú časť viaczväzkovej práce Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 – Vyzliekanie z kroja – získal v roku 2014 Cenu Dominika Tatarku. Prvá časť edície vyšla pod názvom Modernosť tradície (2011). Je autorom veľkej časti knihy o slovenskej typografii a tvorbe písma Začalo sa to Cyrilom a Metodom (2016).

Reflexia predchádzajúcich častí:

„Modernosť tradície je priekopnícke dielo. Dosiaľ u nás absentovala literatúra podrobne reflektujúca túto tému.“
Z Chlebová, Knižná revue

„Chválim Ľubomíra Longauera za knihu európskeho formátu, chválim text rovnocenný obrazovej časti, chválim autora, že v službe dobrej veci chce zostať v úzadí a necháva hovoriť to, o čom si myslí, že by malo zostať zachované a zapamätané.“
Laudatio Mily Haugovej pri príležitosti udelenia Ceny Dominika Tatarku Ľ. Longauerovi

     

 

 
'; ?> ,


Jana Beňová Predchádzajúci Nová kniha Jany Beňovej Flanérová košeľa
Stratený raj Nasledujúci Literárny čin roka 2020, slovenské vydanie Strateného raja