Týždeň slovenských knižníc pod tradičným mottom Knižnice pre všetkých

24. ročník Týždňa slovenských knižníc sa pod tradičným mottom – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH uskutoční v dňoch 6. marca – 12. marca 2023. Organizátormi podujatia sú: Slovenská asociácia knižníc (SAK), Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Tlačová beseda bude prebiehať 6.3.2023 o 12.00 hod. v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční o 13.00 hod. Podujatie sa koná pod záštitou p. Ministerky kultúry SR Natálie Milanovej. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Cieľom celoslovenskej kampane je prostredníctvom početných rôznorodých aktivít pozitívne zviditeľniť knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie s nezastupiteľnou sociálnou funkciou, ktoré mimoriadne aktívne prispievajú k rozvoju znalostnej spoločnosti. Knižnice 21. storočia nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti a zároveň sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, miest, regiónov i krajov. Flexibilne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu.

Tohtoročný Týždeň slovenských knižníc 2023 sa venuje veľmi potrebnej téme ako sú hoaxy, dezinformácie, fake news a pod. Témou TSK 2023 je Knižnice, záruka kvalitných informácií.

V rámci TSK 2023 sme pre knižnice pripravili informačné letáky o dezinformáciách, kde nájdu základné informácie o tejto téme. Tieto letáky môžu ďalej zdieľať so svojimi čitateľmi a šíriť osvetu na tému HOAXov.

Taktiež sme pripravili sériu rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti, či už psychológov, vedcov, lektorov kritického myslenia ale aj pedagógov a analytikov spoločenského diania. Tieto rozhovory sa budú vo forme videa sprístupňovať na našich sociálnych sieťach počas celého TSK2023.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc je tradične spojené s odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v roku 2022.

Týždeň slovenských knižníc predstavuje počtom zapojených knižníc a pripravovaných podujatí neprehliadnuteľný signál pre celú spoločnosť, že knižnice zohrávajú svoju významnú rolu aj v dnešnom digitálnom veku a svoje služby rozširujú aj vo virtuálnom priestore internetu tak, aby boli na dosah a v prospech všetkým občanom vo všetkých regiónoch Slovenska.

Vyberáme niektoré aktivity knižníc:

Popradská knižnica v Poprade – 6.3.- 10.3.2023 Kniha verzus hoax. Kde nájsť pravdivé informácie ? Pobočka Juh 1 – Čitateľský dotazník pre dospelých, ako sa vedia zorientovať a rozlíšiť fakty a dezinformácie. Knižnica ako záruka pravdivých informácií.

Turčianska knižnica v Martine – 7. marec 2023 – Prednáška s aktivitou 8:00 hod.; 9:30 hod.; 11:00 hod. : „Falošná správa – nechaj ju plávať“ – stretnutie žiakov základnej školy s pani Mgr. Jankou Húskovou /koordinátorka preventívno-výchovných činností – Mestská polícia – Mesto Martin/
„Vpravo či vľavo – odpoveď nájdeš v strede (knihy)“ – zábavná aktivita pre žiakov nadväzujúca na prezentáciu Mgr. J. Húskovej / hľadanie indícií

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity – 8.3.2023 – Žena v priebehu vekov – Kolokvium o úlohe ženy naprieč dejinami v rôznych oblastiach spoločnosti

Krajská knižnica v Žiline – Kriminálne príbehy, hoaxy a dezinformácie: beseda s Petrom Šloserom, 9. marca o 16:30

Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach – Přemysl Otakar II. (kráľ železný a zlatý) – prednáška z cyklu prednášok z českej histórie – Osoby a udalosti
Termín: 6.3.2023

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre – Na jeden deň knihovníkom – interaktívne spoznávanie knihovníckej práce

Oravská knižnica Antona Habovštiaka – Je nás počuť

Knižnica pre mládež mesta Košice – Nie je pravda ako pravda – rôzne celotýždňové aktivity pre všetky skupiny používateľov v centrálnej požičovni (pexeso pravdy, Pravda alebo omyl, výstava kníh posilňujúcich kritické myslenie, čítajme s porozumením – poukázanie na dôležitosť rozvoja čitateľskej gramotnosti)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice – Vesmírne hoaxy a konšpirácie – prednáška pre stredoškolákov spojená s besedou

Národná banka Slovenska, Centrálna knižnica NBS – 8.3.2023 (dopoludnia) Čriepky z knižnej kultúry na Slovensku (príspevky: Knižnica SNM – Múzea židovskej kultúry / Kamila Fircáková; Výročné správy finančných inštitúcií vydané na území Slovenska do polovice 20. storočia – forma, obsah, informačný potenciál / Bronislava Navarová, Lívia Kurucová; Historické knižnice na Slovensku / Dana Chalupeková)

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves – 08.03.2023 o 16:00 hod.
Svieža myseľ v každom veku. Interaktívna prednáška so psychologičkou spojená s cvičeniami, zameranými na rozvoj pamäti a praktickými tipmi ako trénovať pamäť, komunikačné schopnosti a pod.

Knižnica Mateja Hrebendu – Adoptuj si okno! / Fogadj örökbe egy ablakot!- Vyhlásenie kreatívnej súťaže. Žiaci jednotlivých tried základných škôl majú možnosť v rámci súťaže využiť svoju fantáziu, kreativitu a vytvoriť výzdobu okna na tému farebná jar. Najkrajšia tvorba bude vyhodnotená v mesiaci máj.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov – 6.3. 2023 – Machové obrazy a machové dekorácie.
Príďte si vytvoriť svoj vlastný machový obraz! Výstava machových obrazov a machových dekorácii. Kreatívny workshop, domov si odnesiete vlastnoručne vyrobený machový obraz.

Mestská knižnica Samuela Reussa – Beseda s výživovým poradcom – hoaxy v chudnutí a stravovaní

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Jakub Pohle: Od internetových ku knižným zdrojom alebo ako neprepadnúť hoaxom. 6. 3.– 10. 3. 2023. Týždeň slovenských knižníc v spolupráci s políciou SR: Osveta proti dezinformáciám.

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline – Manipulácia s ľudskou mysľou a zmyslami – výstava zaoberajúca sa historickým kontextom propagandy, ako ovplyvňovala a ovplyvňuje spoločnosť.

Kysucká knižnica v Čadci – Je nás počuť (na celom Slovensku i vo svete).
Jules Verne – otec sci-fi. Online čítanie úryvkov z tvorby Julesa Verna v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku zahraničnými študentmi z mládežníckej organizácie Keric v Čadci.

Tekovská knižnica v Leviciach – Záludnosti digitálne len trénovaný mozog zvládne II. – ukončenie vzdelávacieho kurzu pre seniorov so zameraním na tréning pamäti, rozpoznanie falošných správ a hoaxov vo virtuálnom svete.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach – Uhorský karpatský spolok: prednáška pri príležitosti 150 rokov od jeho založenia

Verejná knižnica Mikuláša Kováča – Bezplatná právna poradňa – cyklické podujatie zamerané na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a usmernenie ľudí v ťažkých životných situáciách.

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika – 9. 3. 2023 13:45 h – 14:30 h webinár „Informácie vs. Dezinformácie“ v rámci projektu ev. č. APVV 20 0334, názov projektu: “ Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

Gemersko-malohontské múzeum – knižnica – Prezentačné podujatie: Predmet mesiaca marec 2023 : Aj meteorologické merania z roku 1724. Je to prezentácia knižného vydania zbierky prírodovedných a medicínskych výskumov z roku 1724.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove – Hoaxy a médiá – beseda s Michalom Frankom.

Knižnica Jána Henkela v Levoči – Čítanie v pyžamkách – Malých aj veľkých čitateľov srdečne pozývame na prázdninové čítanie v pyžamkách. Pyžamko je vítané, nie je však podmienkou.

Ing. Ondrej Látka, PhD.
Predseda Slovenskej asociácie knižníc

     

 

 
'; ?> ,


Modus 1976-1978 Predchádzajúci Vychádza unikátny Nultý album skupiny Modus
Marie Curie-Sklodowská a sila snívať (2023) Nasledujúci Marie Curie-Sklodowská a jej fascinujúci život