Slovenské kultúrne dedičstvo sa stáva súčasťou európskej digitálnej zbierky

BRATISLAVA 24. januára – Po rokoch, kedy projekt digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva počas minulých vedení rezortu kultúry skôr prešľapoval na mieste, svitá na lepšie časy.

Dnes môže ministerstvo kultúry na čele s ministerkou Natáliou Milanovou oznámiť, že výsledky digitalizácie zbierkových predmetov, ktoré sú dostupné na portáli kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk, sa stanú súčasťou digitálneho kultúrneho dedičstva Európy.

„Digitalizácia je dôležitým prvkom záchrany a sprístupňovania nášho kultúrneho dedičstva. Práve sprístupňovanie digitalizácie bolo doteraz problematické, konečne sme však s naším bohatstvom začali narábať tak, aby sa slovenská kultúra mohla lepšie otvárať svetu. Navyše oveľa inkluzívnejšie ako doteraz. Vďaka spolupráci s portálom európskeho kultúrneho dedičstva Europeana si budú môcť vzácne exponáty pozrieť ľudia po celom svete. Zároveň sa tieto zbierky sprístupnia občanom a občiankam so zdravotným znevýhodnením, ktorí by inak takúto možnosť možno nikdy nedostali,“ poznamenala ministerka kultúry Natália Milanová.

Tento úspech sa podarilo ministerstvu kultúry zrealizovať spolu s Národným osvetovým centrom (NOC) a vybranými slovenskými inštitúciami. Tí po dlhej dobe obnovili zasielanie digitalizovaných zbierkových predmetov, dokumentov a národných kultúrnych pamiatok na spomínaný portál európskeho kultúrneho dedičstva Europeana.

„Iniciatíva NOC pre obnovenie zasielania dát na portál Europeana spočívala v šírení povedomia o slovenskom kultúrnom dedičstve na európskej úrovni, skvalitňovaní dát a spôsobov ich prezentácie. Máme sa čím pochváliť, nakoľko Slovenská republika patrí medzi krajiny s bohatým kultúrnym dedičstvom a zároveň v procese jeho digitalizácie, uchovávania a sprístupňovania úspešne napredujeme. Vďaka digitalizácii dnes môžu múzeá, galérie, knižnice a iné kultúrne inštitúcie prinášať verejnosti inovatívne zážitky či umožniť prístup k výstavám a dokumentom geograficky nedostupným alebo takým, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť fyzicky sprístupnené,“ doplnila Linda Suchá, Slovakiana, NOC.

V prvej fáze sú verejnosti sprístupnené zbierkové predmety zo Slovenského technického múzea a audiovizuálna tvorba Národného osvetového centra.

Tým ale ambície MK SR a NOC neskončili. Miliónom ľudí po celom svete plánujú sprístupniť pohľad aj na ďalšie vzácne zbierky slovenského kultúrneho dedičstva, ktoré zatiaľ na digitalizáciu len čakajú.

Ambiciózny tím, ktorý stojí za projektom Slovakiana, aktuálne preto pracuje na ďalšom zaslaní zbierok z ďalších slovenských inštitúcií, ako aj zvyšovaní kvality poskytnutých dát tak, aby naplno mohli prezentovať našu krajinu v 21. storočí.

Prístup k slovenským zbierkam v európskej digitálnej zbierke, nájdete na tomto odkaze.

O projekte Europeana

Projekt Europeana poskytuje verejnosti prístup k miliónom zbierkových predmetov kultúrneho dedičstva z celej Európy. Zverejňuje umelecké diela, knihy, hudbu a videá o umení, tlači, archeológii, móde, vede, športe a mnohých ďalších oblastiach.

Podnecuje tiež rozvoj digitálnej transformácie odvetvia kultúrneho dedičstva a prináša priestor pre prezentáciu práce inštitúcií v zahraničí.

O projekte Slovakiana

Projekt Slovakiana združuje kultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste. Ide o najobsiahlejšiu databázu zbierkových predmetov. Aktuálne obsahuje už viac ako milión zdigitalizovaných objektov.

     

 

 
'; ?> ,


Divadla P. O. Hviezdoslava Predchádzajúci Bratislava má prvú mestskú divadelnú scénu
Krista Bendová Nasledujúci Dni Kristy Bendovej pripomenú kultovú detskú spisovateľku