Prvý ročník študentskej literárnej súťaže Nie som rasista, ale…

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto vyhlasuje prvý ročník študentskej literárnej súťaže s témou ľudských práv.

Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv pre každého človeka bez rozdielu farby pleti, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácii či rodovej identity je podstatnou súčasťou poslania Cirkevného zboru. S cieľom podnietiť mladých ľudí k citlivému vnímaniu nebezpečných, život ohrozujúcich prejavov nenávisti a znevažovania ľudí pre ich inakosť, vyhlasujeme túto študentskú literárnu súťaž.

Záštitu nad súťažou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Súťaž sa realizuje v rámci projektu „LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti“

s podporou nadácie „Stiftung gegen Rassismus“ v Nemecku.

Pravidlá súťaže
Esej, úvaha na tému „Nie som rasista/rasistka, ale…“

Elektronicky v rozsahu najviac 5 strán (max. 9000 znakov vrátane medzier).

Každý súťažiaci môže poslať len jednu prácu.

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách: I. kategória (12-15 rokov), II. kategória (16-20 rokov) a môžu sa do nej prihlásiť žiačky/žiaci či študentky/študenti základných, stredných i vysokých škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Príspevky bude posudzovať trojčlenná odborná porota v zložení Silvester Lavrík, Hana Lasicová a Daniel Pastirčák. Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto si vyhradzuje právo neudeliť všetky ceny, pokiaľ by nebolo dosť kvalitných príspevkov, alebo, naopak, udeliť viac cien.

Najlepšie práce oceníme odmenami – a to samostatne v oboch vekových kategóriách:

1. miesto: 300 €, 2. miesto: 200 €, 3. miesto: 100 €.

Víťazi budú slávnostne vyhlásení 3. apríla 2023 o 17.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Autorské práva
Príspevok bude považovaný za autorské dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Poslaním alebo nahraním Vášho príspevku beriete na vedomie, že Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto môže Váš príspevok bezodplatne zverejniť na sociálnych sieťach Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto, webovej stránke Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto ako aj zverejniť alebo vydať akýmkoľvek iným spôsobom vrátane verejného vykonania diela a verejného prenosu diela.

Prihláška
Prihláška spolu s prílohami sa podáva elektronicky najneskôr do utorka 21. marca 2023 nedele 26.3.2023 (termín bol predĺžený) – Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii – a to cez tento Google formulár:
https://forms.gle/dgPhFJeDBUuUSQj59

     

 

 
'; ?> ,


Noel Czuczor Predchádzajúci Do čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa môžete zapojiť do 10. apríla
Medzinárodný deň detskej knihy 2023 Nasledujúci Medzinárodný deň detskej knihy bude v Bibiane 2. apríla