Poznáme víťazov súťaže Dramaticky mladí 2022

Finále 13. ročníka súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ sa konalo v sobotu 18. júna 2022 v Modrom salóne Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Jeho súčasťou bolo aj inscenované čítanie finálových textov súťaže a prezentácia dielní kreatívneho písania.

Divadelný ústav dlhodobo podporuje pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu. Okrem známej súťaže DRÁMA, určenej pre dospelých dramatikov a dospelé dramatičky, sú to práve DRAMATICKY MLADÍ, kde si mladé literárne talenty môžu vyskúšať napísať divadelnú hru a pretaviť do dramatickej podoby zaujímavý príbeh a svoje myšlienky a pocity.

Uzávierka 13. ročníka súťaže bola 15. mája 2022. Prihlásilo sa do nej 15 autoriek a autorov vo veku od 11 do 18 rokov. Prihlásené texty posudzovala odborná porota, ktorej členkami boli: Miriam Kičiňová (dramaturgička a riaditeľka Činohry SND), Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička) a Lenka Dzadíková (teatrologička).

„Porota zaznamenala pokles tém zo školského prostredia s banálnymi ľúbostnými zápletkami, a naopak – nárast tém zameraných na psychické problémy, prekračovanie rodových stereotypov alebo atypické prostredie (domov dôchodcov, márnica, hlava – myseľ hrdinu). Prisúdila to dôsledkom lockdownu a tomu, že deti boli dlhé obdobie samé, bez sociálnych kontaktov. Z textov bolo cítiť, že mladá generácia premýšľa a rieši, ako zvládať stresové a záťažové situácie,“ hovorí Dominika Zaťková, koordinátorka súťaže.

Výsledky súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2022

1. miesto: Mária VINCZEOVÁ: Leta
2. miesto: Terézia GALFYOVÁ: Sýkorka
3. miesto: Kristína ANDILOVÁ: Chaos nad všetky chaosy

Členka poroty, teatrologička Dária Fojtíková Fehérová zhodnotila víťazné texty:

Mária VINCZEOVÁ: Leta
Autorka hru zasadila do prostredia Anglicka pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Sledujeme príbeh hrdinky Lety od detstva až do dospelosti. Najväčšou túžbou Lety je stať sa pilotkou ako jej otec. Autorka prostredníctvom minulosti reaguje na aktuálnu situáciu, pričom sa zamerala na jeden často ignorovaný a u nás takmer neznámy fenomén, posttraumatickú stresovú poruchu. Do monológov Lety (sú to vlastne listy otcovi, ktorý je na fronte) vložila mnoho otázok, ktoré si dnes kladieme, ktoré nás trápia a často sa bojíme vysloviť ich nahlas. Hra je napísaná kultivovaným jazykom so zmyslom pre divadelné obrazy. Je to výpoveď o dozrievaní, o túžbach, o láske k rodine a o kompromisoch, ktoré z lásky dokážeme premeniť na prednosť.

Terézia GALFYOVÁ: Sýkorka
Hra o priateľstve a hľadaní vlastnej identity. Hlavná hrdinka Emily je krehké samotárske dievča, ktoré si kvôli chybe z minulosti nevie nájsť priateľov. Bojuje s problémami svojho pubertálneho veku, s náladovosťou, túžbou niekam patriť, s typickým ponižovaním a šikanou, s akými sa stretávajú samotárske deti. Autorka sa zaoberá aj vzťahom hrdinky k rozvedeným rodičom a jej hľadaním podpory mimo rodičovského zázemia. Na hre je cenný úprimný pohľad autorky do tínedžerského sveta, zachytený autentickým jazykom, ktorému nechýba divadelná obraznosť.

Kristína ANDILOVÁ: Chaos nad všetky chaosy
Divadelná hra Chaos nad všetky chaosy pozýva čitateľov do netradičného, abstraktného prostredia – ľudského mozgu, v ktorom nachádzame štyri neurčité, bezpohlavné postavy – myšlienky. Sledujeme ich vzájomnú komunikáciu, rozpory a konflikty. Autorka skúma a analyzuje to, čo sa môže v našej hlave odohrať aj počas niekoľkých sekúnd – ako jedna myšlienka vytláča druhú, navzájom sa popierajú, majú zo seba strach, potrebujú sa vyrovnať s hraničnou situáciou.
Hra je pokusom o metaforické vyjadrenie vnútorného napätia mladého človeka. Je to nekonvenčný, skúmavý pohľad do psychiky človeka.

Finále súťaže v Modrom salóne SND

Finále súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2022 sa uskutočnilo v sobotu 18. júna 2022 v Modrom salóne Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Divadelný ústav ho pripravil v spolupráci s Činohrou SND. Jeho súčasťou bolo aj inscenované čítanie finálových textov v podaní profesionálnych herečiek a hercov. Mladé finalistky súťaže tak mohli sledovať svoje texty interpretované Danou Droppovou, Romanom Poláčikom, Jakubom Jablonským a Kristínou Spáčovou z javiska našej prvej scény. Réžie čítania sa ujal Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry SND.

Finálový program doplnila prezentácia dielní kreatívneho písania pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou projektu DRAMATICKY MLADÍ. Realizuje ich Divadelný ústav vo vybraných profesionálnych divadlách na Slovensku a vedú ich dramaturgičky a dramaturgovia divadiel. V tejto divadelnej sezóne dielne pôsobili v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí (lektorka Iveta Škripková), žilinskom Mestskom divadle (Daniela Brezániová), Divadle Jána Palárika v Trnave (Lucia Mihálová) a v Činohre Slovenského národného divadla (Mário Drgoňa). Navštevovalo ich spolu 31 detí a mladých ľudí. Časť z nich prihlásila svoje texty do súťaže. Aj dve z finalistiek súťaže navštevovali dielne – Mária Vinczeová bratislavskú dielňu v SND a Terézia Galfyová dielňu v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.

„Tvorivé písanie je stretnutie so slovom, hrou a inšpiráciou; s radosťou, ktorú prináša tvorivosť. Je to stretnutie so všetkými možnými spôsobmi kritického myslenia a sociálneho cítenia, je to pozorovanie života a slov a súčasne odhaľovanie samého seba vďaka slovám. Robím to dlhé roky a jedno je isté, tvorivosť nemá vek a nie je konečná,“ konštatuje lektorka banskobystrickej dielne Iveta Škripková, dramaturgička a riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí.

Viac o projekte Dramaticky mladí: https://www.theatre.sk/projekty/sutaze-dramatickych-textov/dramaticky-mladi-novy

     

 

 
'; ?> ,


Anasoft Litera fest Predchádzajúci Poďte osláviť tie najlepšie slovenské knihy
Známka Štúrovská generácia Nasledujúci Slovenská pošta vydala známku k výročiu narodenia osobnosti štúrovskej generácie