Pošta vydá známku k stému výročiu narodenia Kristy Bendovej

BANSKÁ BYSTRICA 26. januára – Slovenská pošta vydá v piatok 27. januára 2023 poštovú známku „Osobnosti: Krista Bendová (1923 – 1988)“ s nominálnou hodnotou 1,00 €.

Poštová známka rozmerov 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Na poštovej známke je spisovateľkin portrét nakreslený kriedou na školskú tabuľu. Pri tvorbe návrhu známky sa autorka inšpirovala básnickou zbierkou „Bola raz jedna trieda“, konkrétne rovnomennou básničkou o žiačikoch, ktorí si kradli kriedu do vrecúšok.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 27. 1. 2023 a domicilom obce Kráľová Lehota. Motívom FDC je ilustrácia básničky „O spadnutej hruške“, zobrazenej vo forme malého nezbedníka. Motívom FDC pečiatky je pero ako atribút literárnej činnosti, ktoré sa cez školský peračník prepája s deťmi. FDC vytlačila technikou oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Natália Ložeková. Autorom oceľorytiny prítlače na FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. .

Krista Bendová (27. január 1923 Kráľova Lehota – 27. január 1988 Bratislava) bola slovenská poetka, prozaička, dramatička a novinárka, ale predovšetkým autorka kníh pre deti a mládež. Svoje práce publikovala aj pod pseudonymom Mária Hlavatá, Kristián Benko a. i. Krista Bendová navštevovala základné školy v Kráľovej Lehote, potom v Kremnici a Nových Zámkoch. Gymnázium začala študovať najprv v Nových Zámkoch, neskôr v Banskej Bystrici, kde aj zmaturovala. Vo vysokoškolskom štúdiu slovenčiny a ruštiny pokračovala na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a paralelne s tým navštevovala aj Dramatickú akadémiu v Bratislave, ktorú ale zo zdravotných dôvodov nedokončila.

V roku 1948 začala pracovať v redakcii vydavateľstva Pravda, neskôr aj v redakciách časopisov Ohník a Roháč, ako aj na sekretariáte Zväzu československých spisovateľov. V rokoch 1958 – 1964 pôsobila ako redaktorka  denníka Pravda, od roku 1964 sa však už venovala len vlastnej literárnej tvorbe. Už v roku 1948 debutovala básnickou zbierkou „Listy milému“, ktorá bola reflexiou jej životnej situácie, s ktorou sa vyrovnala zbierkou „Ruky“ (1948). Do dejín slovenskej literatúry sa zapísala najmä ako autorka detskej literatúry, V roku 1949 vyšiel veršovaný debut pre deti „Čačky-hračky“ a postupne i ďalšie zbierky ako „Čo sa robí, čo sa stalo“ (1950) a „Pioniersky pochod“ (1952). Významnú úlohu vo vývine detskej poézie zohrala zbierka „Bola raz jedna trieda“ (1956), v ktorej použila verše na spôsob „veselej pedagogiky“. Ďalšie humoristicky ladené básnické knihy „Ako Jožko Pletko poplietol si všetko“ a „Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko“ (1959) zasa využívajú princípy situačnej komiky. Autorkiným najznámejším dielom je však cyklus autorských rozprávok o „Osmijankovi“, ktorý bol spopularizovaný rozhlasovým spracovaním Ctibora Filčíka. 

Bendová bola manželkou slovenského spisovateľa Jána Kostru a v roku 1983 jej bol udelený titul zaslúžilá umelkyňa. Známka zobrazuje spisovateľkin portrét nakreslený kriedou na školskú tabuľu. Pri tvorbe návrhu známky sa autorka inšpirovala práve básnickou zbierkou „Bola raz jedna trieda“, konkrétne rovnomennou básničkou o žiačikoch, ktorí si kradli kriedu do vrecúšok. FDC tvorí ilustrácia básničky „O spadnutej hruške“, zobrazenej vo forme malého nezbedníka.

 Spracované podľa materiálov Literárneho informačného centra (LIC).

 

     

 

 
'; ?> ,


Zložil som báseň Predchádzajúci Zložil som báseň, pamätná výstava k výročiu narodenia Madácha
Cena Nadácie Tatra banky za umenie Nasledujúci Spoznali sme mená laureátov Ceny Nadácia Tatra banky za umenie