Novou ministerkou kultúry sa stala teatrologička Silvia Hroncová

Silvia Hroncová stála ako riaditeľka Divadelného ústavu pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spoluzakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie Dosky. Pôsobila na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla a stála pri zrode európskej televíznej stanice Film Europe Channel.

Na Slovensku oslavujeme 26 materinských jazykov

Aj Ministerstvo kultúry SR si pripomína Medzinárodný deň materinských jazykov. Ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti starostlivosti o štátny jazyk vníma deň 21. február ako vhodnú príležitosť na zvyšovanie povedomia našich občanov o vnímaní úlohy materinského jazyka pri vzdelávaní, formovaní identity každého človeka a tiež zachovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva.


bez ďalších príspevkov