LitPress
https://litpress.sk/sprava/okolie-staromestskej-kniznice-skraslila-evolucna-zahrada/
Export date: Tue Dec 5 19:08:57 2023 / +0000 GMT

Okolie Staromestskej knižnice skrášlila evolučná záhrada
Staromestská knižnica partnersky spolupracuje s mnohými kultúrnymi inštitúciami a naštartovala spoluprácu aj s bratislavskou Kunsthalle, ktorá v máji 2022 uviedla v Bratislave celoročný projekt venovaný inovatívnemu prístupu k mestskej zeleni A PLANT. Zámerom projektu je realizovať diela domácich a zahraničných autorov v spolupráci s kurátormi a odborníkmi v priestore mestských a prímestských zelených plôch. Program pozostával z piatich podujatí a bol natoľko úspešný, že sa organizátori rozhodli v ňom pokračovať aj v tomto roku.

Nápad ponúknuť zelenú plochu pre projekt A PLANT v Bratislave vznikol počas nedávneho stretnutia riaditeľky Staromestskej knižnice Jany Slezákovej s kurátorkou projektu Lýdiou Pribišovou.

Vo štvrtok 23. marca 2023 vytvorila taliansko-fínska umelkyňa Egle Oddo vo vnútrobloku Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a evolučnú záhradu. Jej koncept vznikol na základe výskumu daného priestoru a v spolupráci s Génovou bankou v Piešťanoch, ktorá vybrala konkrétne rastlinné druhy vhodné pre túto lokalitu.

„Diela Egle Oddo sa nachádzajú na pomedzí umeleckých realizácií a intervencií, ktoré reálne zlepšujú kvalitu života ich účastníkov*čiek, tým, že skvalitňujú prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Sú jedinečné tým, že prepájajú umenie, urbanizmus, komunitnú prácu, kultiváciu verejného priestoru, ako aj medziľudské vzťahy. Práca umelkyne je citlivá na miestne podmienky, miestnu zeleň a miestnych ľudí. Jej projekty sú postavené na dôkladnom interdisciplinárnom výskume“, hovorí o projekte jeho kurátorka Lýdia Pribišová.

Pri realizácii novej záhrady autorke pomáhali žiaci zo Základnej školy Dr. Ivana Dérera na Jelenej ulici – v rámci workshopu vytvorili špeciálne sadenice – semienkové „bomby“ z hliny. Do „jarnej brigády“ sa taktiež zapojili mnohí obyvatelia z okolia a čitatelia knižnice, ktorí niekoľko dní pred realizáciou nosili ekologický bioodpad na skvalitnenie pôdy.

„Evolučná záhrada je skvelým príkladom, akým smerom by sa mohli profilovať aj zriaďované inštitúcie. Pracujeme na tom, aby knižnica nebola vnímaná len ako požičovňa kníh, ale priestor pre inovatívne myšlienky, projekty, stretnutia a aj ako Vaša obývačka. Tento projekt dokázal prepojiť odlišné cieľové skupiny ako napr. umeleckú obec, susedov, čitateľov i deti a je prínosom pre všetkých", hovorí riaditeľka Staromestskej knižnice Jana Slezáková.

Projekt sa bude vyvíjať počas celého roka – budú sa oň starať obyvatelia dvora, v ktorom sa nachádza. Staromestská knižnica poskytuje tomuto projektu svoje zázemie a svoju komunitu, pričom záhradu možno metaforicky vnímať ako prírodnú knižnicu, pluralitný archív a databázu poznatkov.
Slávnostné otvorenie novej evolučnej záhrady s plánovanou diskusiou s odborníkmi z oblasti botaniky, ekológie, enviromentalistiky a urbanizmu bude v septembri 2023.
Post date: 2023-03-30 18:00:55
Post date GMT: 2023-03-30 16:00:55

Post modified date: 2023-03-31 09:02:41
Post modified date GMT: 2023-03-31 07:02:41

Export date: Tue Dec 5 19:08:57 2023 / +0000 GMT
This page was exported from LitPress [ http://litpress.sk ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com