Navrhovaná novela Autorského zákona je nevyužitou príležitosťou

Novela autorského zákona v podobe, v akej ju navrhuje Ministerstvo kultúry SR, hrozí zásadným zhoršením podmienok slovenských autorov. Združenie autorov LITA poslalo v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) niekoľko zásadných pripomienok v snahe presadiť do zákona mechanizmy, ktoré budú autorov chrániť a zabezpečia im férové odmeny za tvorbu ich diel. Autori veria, že v ďalších rokovaniach sa podobu zákona ešte podarí zlepšiť. O situácii sa chcú rozprávať aj s ministerkou Milanovou, ktorú požiadali o stretnutie.

Férové podmienky pre autorov
Jedna z hlavných pripomienok LITA smeruje k zavedeniu mechanizmov, ktoré zabezpečia, že autori budú adekvátne odmeňovaní za svoju prácu. Podľa LITA má byť totiž nový Autorský zákon právnou oporou pre autorov, podobne ako je to v prípade Zákonníka práce, ktorý jasne definuje a chráni práva zamestnancov.

„V prvom rade žiadame, aby bol systém odmeňovania autorov férový a okrem tvorivého procesu zohľadňoval aj úspešnosť daného diela. V praxi to znamená, že autorova mzda by sa mala skladať z dvoch častí: z odmeny za vytvorenie diela a odmeny za každé jeho následné použitie. Chceme, aby zákon jasne definoval, že takýto prístup má byť pravidlom, a nie výnimkou,” vysvetľuje Jana Vozárová, riaditeľka LITA.

Situácia autorov je zlá
Vo svojich pripomienkach LITA vychádzala z dlhoročnej spolupráce s autormi z rôznych oblastí. Aktuálne zastupuje na Slovensku takmer 4000 autorov a nositeľov práv. Z prieskumu medzi slovenskými autormi, ktorý LITA realizovala začiatkom tohto leta, vyplynulo, že umelci a tvorcovia sú dnes na Slovensku skupinou s mimoriadne ohrozeným postavením. „V súčasnosti je takmer 90 % autorov odmeňovaných za svoju tvorbu nedostatočne. Autori nevedia prežiť z príjmov zo svojej tvorby a sú nútení privyrábať si inou prácou,“ apeluje na zlepšenie riaditeľka LITA.

„Ak k tomu pridáme posledné dva roky pandémie, v ktorom bola medzi najzasiahnutejšími odvetviami práve kultúra, dá sa povedať, že životná situácia autorov je už v dnešnej dobe krízová,“ opisuje. Zároveň zdôrazňuje, že ak nový Autorský zákon prejde v navrhovanej podobe, situácia autorov a autoriek sa ešte viac degraduje. „Do znenia novely sa dostali aj také ustanovenia, ktoré tvorcom vezmú posledné z finančných istôt, ktoré im ešte dodnes zostali,“ dodáva Vozárová. Verí však, že tieto ustanovenia sa ešte podarí zmeniť.

Situáciu ilustruje na príklade scenáristov populárnych a často reprízovaných seriálov, ktorí by pri súčasnom systéme odmeňovania nedostali primerané ohodnotenie za to, že vytvorili naozaj úspešné dielo. „Je predsa nemysliteľné, aby televízia alebo online streamovacie platformy celé desaťročia hrali dookola napríklad detský večerníček a autor z toho nič nemal,” ozrejmuje Vozárová.

Podoba zákona nie je finálna, autori chcú o nej ďalej rokovať
LITA strávila v dialógu o novej podobe Autorského zákona s ministerstvom niekoľko mesiacov. „Momentálne sme sklamaní, že do návrhu sa nedostali najdôležitejšie nástroje na zlepšenie postavenia autorov a že tam, kde ministerstvo prisľúbilo nápravu a vyjasnenie vzťahov, sa tak nestalo. Veríme však, že po ďalších rozhovoroch sa situácia vyjasní,” konštatuje Vozárová.

Aj preto LITA pozvala ministerku Natáliu Milanovú na stretnutie s autormi priamo v priestoroch autorskej spoločnosti. Pozvanie na stretnutie prijali predstavitelia z radov autorov ako napríklad spisovatelia Dušan Dušek, Michal Hvorecký a Uršuľa Kovalyk, režisérka Eva Borušovičová, scenáristi Ondrej Šulaj a Marek Leščák, prekladateľka Mirka Brezovská, či fotografka Dorota Holubová. Diskusia medzi ministerkou a zástupcami autorov by mala prebehnúť ešte v októbri.

     

 

 
'; ?> ,


Predchádzajúci Nahliadnite do minulosti a života našich predkov
Nasledujúci Cez projekt EODOpen sprístupňujeme knihy a periodiká občanom