Mestská knižnica v Košiciach získala titul Knižnica roka

Výnimočné výsledky pri realizácii odborných činností a poskytovaní služieb vynieslo Knižnici pre mládež mesta Košice titul Knižnica roka 2021. Zástupcovia knižnice si pre ocenenie vycestovali do Bratislavy, kde si ho slávnostne prevzali z rúk ministerky kultúry.

Cena ministerky kultúry – Knižnica roka bola udelená tretíkrát

Knižnica pre mládež mesta Košice sa úspešne uchádzala o titul Knižnica roka 2021 v kategórii Výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. „Podaním žiadosti sme reflektovali na výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania knižničných priestorov a publikovania,“ informuje Kamila Prextová, riaditeľka knižnice. „Pri hodnotení žiadostí ministerstvo berie do úvahy nielen kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a prínos knižnice pre celoživotné vzdelávanie v kalendárnom roku, ale aj inovačný prínos realizovaných podujatí pre miestny rozvoj s ich presahom na región, či celé Slovensko. Dôležitá je tiež spolupráca s orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami. Členovia poroty potom ohodnotia návrhy jednotlivých uchádzačov bodovým systémom a odporučia návrh s najvyšším počtom bodov. Tentokrát sme ich najviac získali my. Priznám, že je to také zadosťučinenie, toto ocenenie je pre nás vlastne formou spätnej väzby ako je vnímaná celoročná práca nás všetkých. Teší to, zároveň samozrejme motivuje a inšpiruje k ďalším novinkám a projektom.“

Čo si získalo porotu

„O ocenenie sme sa uchádzali viacerými našimi aktivitami,“ hovorí Kamila Prextová. „Cez projekt Rozmanitosť ľudskosti sme predstavili neformálne komunitné vzdelávanie, s ukážkami foriem a dosahu terapie čítania s asistenciou psíka. Projekt Napíš list – Poteš srdce bol určený na spájanie generácií a potreby vyvolať u mladých povedomie o spolupatričnosti a úcty k staršej generácii. Nové bývanie s novým čítaním (Housing First) bol o spolupráci s Nadáciou DEDO, ktorá sa už 23 rokov stará o rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Hudobno-literárny Poetry Jam je našim komunitným projektom. Jeho cieľom je sprostredkovať stretnutia milovníkov poézie a hudby v každej forme, ktoré majú navnadiť mladú generáciu pre objavenie prednášanej a spievanej poézie. Kreatívny refresh bola zase séria bezplatných workshopov, ktorých vedenia sa ujali mladé ambasádorky knižnice. Nezabúdame ani na rôzne formy vzdelávania. Akadémia moderného knihovníka je neformálny vzdelávací webinár určený najmä zamestnancom knižníc po celom Slovensku. Takto, cez odborné príspevky lektorov, ponúkame najnovšie trendy knihovníckeho sveta. A samozrejme nezabúdame sa starať i o skvalitňovanie knižného fondu v slovenskom jazyku a rovnako v jazykoch národnostných menšín. Poznamenám ešte, že zároveň máme na pamäti nutnosť renovácie a modernizácie interiérov pobočiek. Naposledy, projektom Merkúr modernou knižnicou sa nám podarilo získať nový vzhľad pre jednu z našich mimoškolských pobočiek. Možno sa to zdá veľa, ale aj tak som spomenula len niekoľko tých najdôležitejších príkladov našej minuloročnej práce. Naša práca a aktivity smerujú aj k najmenším a to zábavnými BABY knižnicami či Prečítaným letom a nebránime sa ani zaujímavým a kreatívnym výstavám,“ dodáva Kamila Prextová s tým, že napriek tomuto oceneniu vie, že stále je čo zdokonaľovať a kam sa posúvať.

     

 

 
'; ?> ,


Poviedka 2022 Predchádzajúci Najlepšiu poviedku napísal 23-ročný študent scenáristiky Kristián Lazarčík
Anasoft litera 2022 Nasledujúci Štyria laureáti a jedna debutantka, to je finálovú päťka Anasoft litera 2022