Medziriadky, literárna súťaž bez diplomov

Medziriadky otvorili 12. ročník, päťdesiat mladých autorov bude mať aj tento rok možnosť zúčastniť sa letnej školy literatúry

Do súťaže sa môžu prihlasovať autori od 10 do 26 rokov svojou prózou, poéziou či drámou. Ako hovoria samotní organizátori, bývalí účastníci sústredenia, Medziriadkami prešlo mnoho publikujúcich autorov, novinárov, literárnych kritikov a ľudí aktívnych v kultúre. Uzávierka súťaže je 2. apríla 2021.

Súťaž bez udeľovania cien
Minulý rok sa organizátori rozhodli zrušiť oceňovanie autorov. Argumentovali tým, že by pre účastníkov letnej školy literatúry nemal byť hlavnou odmenou diplom, ale vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu počas intenzívneho týždňa získať. Viac než súťažou chceli byť platformou mladej literatúry, a tak sa minulý ročník konal pod heslom: „Literatúre na číslach nezáleží.“

Ukázalo sa to ako dobrý krok. Účastníci si toto rozhodnutie pochvaľovali. ,,Medziriadky nie sú vôbec o diplomoch. Tu dostaneme rozsiahlu spätnú väzbu na naše texty a veľa sa z toho môžeme naučiť. Tento rok bez cien bol skvelý, všetci sme tu boli na jednej úrovni a bolo to tu také otvorené,“ spomína na minulý ročník účastníčka Emma Vičanová.

A predsa len – jednému alebo dvom z účastníkov sa dostane špeciálneho uznania. Čaká na nich rezidenčný pobyt, ktorý sa každý rok uskutočňuje v spolupráci s Divadlom Pôtoň. O výbere finalistov na tento pobyt rozhoduje porota.

Najdôležitejšia je odborná porota
Porotu dvanásteho ročníka súťaže tvoria poetka, prekladateľka a filmová vedkyňa Mária Ferenčuhová, literárna kritička a vysokoškolská profesorka Marta Součková, poetka Veronika Dianišková, divadelný dramaturg Miroslav Dacho, literárna kritička Mária Klapáková, spisovateľ Michal Hlatký, pedagógovia Eva Kollárová a Matej Thomka. Novým prírastkom do lektorského tímu je český básnik a publicista Milan Děžinský.

Úlohou poroty je nielen odovzdať spätnú väzbu, ale aj viesť workshopy, na ktoré sa môžu účastníci počas pobytu prihlásiť. Minulý rok si mohli medziriadkari vyskúšať workshop kreatívneho písania, ale aj prekladateľský, dramatický či rozhlasový.

Každoročne Medziriadky navštevujú aj literárni hostia, s ktorými účastníci zažijú nielen besedy. Väčšinou tvoria aj vlastné workshopy, aby mladým autorom čo-to odovzdali.

Čo to znamená byť „platformou mladej literatúry”?
Letná škola je iba jednou z aktivít, ktorou Medziriadky pomáhajú mladej literatúre. Ako hovoria organizátori, snažia sa viesť autorov na ceste k debutu a zviditeľňujú ich. Celoročne organizujú autorské čítania, na ktorých spájajú mladých nádejných spisovateľov s tými etablovanými a prezentujú tak ich tvorbu, niekedy aj v rámci multižánrových festivalov. Počas minuloročnej epidemiologickej situácie sa čítania presunuli do virtuálneho priestoru. Texty účastníkov sú pravidelne publikované v literárnych periodikách alebo sa zaraďujú do rozhlasového vysielania.

Pre aktuálne informácie o súťaži a činnosti občianskeho združenia Medziriadky sledujte Facebook Medziriadky a Instagram Medziriadky.

     

 

 
'; ?> ,


Predchádzajúci Pred 100 rokmi vyšiel prvý zošit románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Nasledujúci Mestská knižnica v Bratislave ponúka cyklodonášku