Medici čítajú malým pacientom v nemocnici rozprávky z knihy svojej spolužiačky Vyrozprávali jej ich zahraniční študenti Lekárskej fakulty UPJŠ

Študentka 2. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Ľubomíra Marczellová vydala s prispením Slovenskej nadácie pre UNICEF zameranej na pomoc deťom rozprávkovú knižku s názvom „S rozprávkou okolo sveta“ s desiatimi rozprávkami z rôznych kútov sveta. Vyrozprávali jej ich spolužiaci, zahraniční študenti našej fakulty. Členovia Klubu detskej nádeje Spolku medikov mesta Košice budú počas marca čítať tieto rozprávky pacientom hospitalizovaným v Detskej fakultnej nemocnici. Prvé čítanie v rámci mesiaca knihy začalo tento týždeň vietnamskou rozprávkou Havran a ovocný strom.

„Už dlhšie pôsobím ako junior ambasádorka Slovenskej nadácie pre UNICEF, no všetky aktivity, pri ktorých som spolupracovala boli zamerané na staršie deti. Moja mamka je učiteľka v materskej škole, preto mám k malým deťom blízky vzťah a chcela som urobiť niečo špeciálne pre nich. A keďže každé dieťa poteší pekná rozprávka, rozhodla som sa zozbierať rozprávky z rôznych kútov sveta od mojich spolužiakov z lekárskej fakulty a ponúknuť deťom zaujímavé čítanie ako súčasť multikultúrneho projektu pre materské školy. Tie si môžu knihu v elektronickej podobe stiahnuť z webovej stránky UNICEF v rámci programu Škola priateľská k deťom,“ hovorí Ľubomíra Marczellová, ktorá tiež knihu sama ilustrovala, čo bolo pre ňu najťažšie. Keďže ilustrácie sú pri detskej knižke veľmi dôležité a ona nie je maliarka, inšpirovala sa kresbami a obrázkami na internete.

Ako poznamenáva študentka všeobecného lekárstva, jej najobľúbenejšia rozprávka nazvaná „Príbeh o dvoch bratoch“ má korene v Sýrii a je o veľkej bratskej láske a spolupatričnosti.

Medzi desiatimi rozprávkami nájdete okrem sýrskej aj grécku, venezuelskú, vietnamskú, nigérijskú, čínsku, švédsku, ruskú, namíbijskú a ukrajinskú.

Viac info: https://www.unicef.sk/skoly/86-materske-skoly/
S rozprávkou okolo sveta (PDF)

V pondelok 6. marca mali študenti prvé čítanie rozprávok v Detskej fakultnej nemocnici, pričom si na úvod vybrali vietnamskú rozprávku „Havran a ovocný strom“. Ich vďačnými poslucháčmi boli nielen malí pacienti, ale aj ich rodičia, ktorým milá rozprávka, aj ďalší pripravený program spestril deň. Členovia Spolku medikov mesta Košice si totiž priniesli aj dekorácie súvisiace s touto krajinou pôvodu tejto rozprávky a po jej prečítaní s deťmi z výkresov vyrábali a farbili typické kužeľové klobúky.

Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. oceňuje takúto aktivitu študentov, pri ktorej medici pomáhajú iným a zároveň si už počas štúdia trénujú komunikačné zručnosti a kontakt s malými pacientmi, ktoré zúročia v budúcnosti. „Taktiež ma potešila informácia o aktivite študentky, ktorá je autorkou knihy zozbieraných rozprávok od svojich spolužiakov. Na našej fakulte študuje aktuálne vyše tritisíc sto študentov, z toho asi 40 percent zahraničných študujúcich v anglickom jazyku predmety General Medicine a Dental Medicine. Sú medzi nimi mladí ľudia z viac ako päťdesiatich krajín sveta, takže sme naozaj multikulturálna fakulta a to dáva študentom rôzne možnosti vzniku priateľských vzťahov naprieč rôznymi krajinami, i zaujímavej spolupráce do budúcna – a taktiež to zvyšuje kredit a ranking našej fakulty a univerzity,“ poznamenáva dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Má 75-ročnú históriu – od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 16-tisíc úspešných absolventov. Na UPJŠ LF aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, vrátane zahraničných študentov z vyše 50 krajín sveta. UPJŠ LF realizuje aj postgraduálne vzdelávanie – doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravot-níckych pracovníkov. Popri pedagogickej činnosti vyvíja fakulta bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov.

     

 

###
 
Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Táto textová informácia je publikovaná bez akejkoľvek redakčnej úpravy v pôvodnom znení dodanom partnerom. Redakcia preto nezodpovedá za jej obsahovú a štylistickú úroveň.Anasoft litera 2023 Predchádzajúci Silné debuty aj výrazné hlasy etablovaných autorov
Vizualizácia Útulne Jozefa Maka Nasledujúci Výstavba Útulne Jozefa Maka napreduje, onedlho ju zmontujú priamo na mieste