Košická študentská literárna súťaž Via Litera pozná svojich víťazov

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlásili začiatkom septembra prvý ročník literárnej súťaže o cenu Petra Raševa. Súťaž bola určená študentom košických stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií a teraz pozná svojich víťazov.

„Šlo o úplne novú súťaž v poézii aj próze, venovanú študentom stredných škôl. Práve im mala poskytnúť akýsi priestor pre odovzdanie pohľadu mladých na aktuálne kultúrne dianie v našom meste. Aby súťaž získala svoju vážnosť, venovali sme ju považovanej košickej osobnosti, hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, známemu tiež z novembrového diania roku 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu, ktorý bol zároveň zakladajúcim členom Rotary Klubu Košice,“ hovorí o zámeroch vyhlasovateľov súťaže Kamila Prextová.

Téma prvého ročníka súťaže znela KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka.

Porota práce vyhodnotila a nakoniec udelila jedno prvé miesto za poéziu a tri miesta za prózu, pričom tretie miesto získali hneď dvaja súťažiaci. Autori za víťazné práce získavajú Diplom – cenu Petra Raševa a k tomu motivačnú finančnú odmenu. „Za 1. miesto 150,- Eur, za II. miesto 100,- Eur a za III. miesto 50,- Eur,“ konkretizuje Kamila Prextová. Keďže šlo o prvý ročník, porota sa nakoniec rozhodla odmeniť úplne všetkých súťažiacich, ktorí nabrali tú odvahu, aby odprezentovali svoje literárne prvotiny. „Pre nich sa porota rozhodla udeliť darčekové poukážky vo výške 20,- Eur. Všetky poukážky sú určené na nákup kníh v sieti slovenského kníhkupectva – Martinus.“ Vecnými a knižnými darmi prispela aj knižnica. „Od nás dostávajú všetci knižnú odmenu, reklamné predmety a tiež zápis do knižnice zadarmo. Radi by sme všetkým aj slávnostne zagratulovali, ale žiaľ doba nám nepraje. Preto sme vyhlásenie výsledkov urobili online a ceny odovzdávame len individuálne v pobočke LitPark. Nedá mi nespomenúť aspoň školy najúspešnejších študentov. Sú to gymnáziá Poštová, Tomáša Akvinského, sv. Edity Steinovej a Alejová a Škola umeleckého priemyslu filmová. Konkrétne výsledky sú zverejnené na webovej stránke knižnice. Mne neostáva len poblahoželať všetkým nadaným autorom, ich pedagógom a školám a najmä veľké poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi a spoluorganizátorovi súťaže Rotary Klub Košice, menovite pani Denise Sklenárovej a porotkyniam Jozefe Polákovej, Jane Tesserovej a Ľube Blaškovičovej za to, že tu v Košiciach takto podporujú mladé talenty.“

Porota:
Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240, dokonca v Strednej Európe.
Jana Tesserová, pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, šíriteľka povedomia o holokauste.
Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka Petra Raševa.

     

 

 
'; ?> ,


Predchádzajúci Spisovatelia ďakujú zdravotníkom, zorganizovali medzi sebou zbierku kníh
Nasledujúci Dielo kľúčového československého disidenta Milana Šimečku vyjde prvýkrát v slovenčine