Fond na podporu umenia podporil nákup kníh do knižnice Podtatranského múzea

Fond na podporu umenia podporil nákup kníh do knižnice Podtatranského múzea v Poprade  sumou 1000 eur.

Knižnica Podtatranského  múzea v Poprade, sa každoročne zapája do dotačného systému Fondu na podporu umenia  a pravidelne získava podporu v oblasti  ochrany historického knižničného fondu a tiež podprograme Akvizícia knižníc.

V roku 2020 ponúkol FPU možnosť získať podporu na nákup odbornej literatúry do fondu knižnice, bez spolufinancovania zo strany prijímateľa podpory, čo je v súčasnej finančnej situácii kultúrnych organizácií spôsobenej kovidom, skutočne veľkorysá ponuka.

FPU zároveň stanovil podmienku, aby 20% z celkového rozpočtu bolo určené sa nákup literatúry, ktorá vyšla s jeho podporou. Tieto tituly sme tiež zahrnuli do akvizície, nakoľko ide o veľmi hodnotné publikácie.  Celkový počet zakúpených kníh je  44 kusov.

Knižnica tak naplnila svoj hlavný cieľ, ktorým bolo získanie odbornej literatúry z oblasti histórie, predovšetkým so zameraním na regionálnu históriu, etnológie, umenia, numizmatiky, archeológie, prírodných vied, muzeológie a pod.

Novozískané publikácie budú slúžiť hlavne pracovníkom múzea

ale tiež odbornej a širokej verejnosti z radov študentov, historikov, prípadne bádateľov so záujmom o uvedené oblasti ľudského poznania.

Knihy sú k dispozícii používateľom, formou prezenčného štúdia,

v priestoroch študovne múzejnej knižnice.

 

ZOZNAM LITERATÚRY ZAKÚPENEJ S PODPOROU FPU

ZA ROK 2020 – 2021

 

1.Rusnák, E. : Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku    Sig. N 8225

 1. Grivet, Valentin: French painting 1830 – 1920 Sig. N 8226
 2. Hrabušický, A.: Karol Ondreička 1898 – 1961 Sig. N 8227
 3. Dioxon Graham, A.: Umenie Sig. N 8228
 4. Pohaničová – Vodrážka: Harminc Sig. N 8229
 5. Longauer, Ľubomír: Úžitková grafika na Slovensku Sig. N 8230
 6. Stašíková – Štukovská: Historické sklo II. Sig. N 8231
 7. Kuty, Radoslaw: Tatry a Zakopané Sig. N 8232
 8. Svobodová, Helena: Antické umění ve sbírce NM Sig. N 8233
 9. Gombrich, E. H.: Príbeh umenia Sig. N 8234
 10. Plinius, Gaius Sec.: História prírody          Sig. N 8235
 11. Jagnešáková, Mária: Výsledky nových archeologických      Sig. N 8236
 12. Sutorová Chapius, K.: Ružbašská kráľovská svadba Sig. N 8237
 13. Bohuš, Ivan: História dopravy vo Vysokých Tatrách Sig. N 8238
 14. Lajdová, Petra: Slovenská renesancia  Sig. N 8239
 15. Junek – Lubušká: Česko-slov. výstava    Sig. N 8240
 16. Rigová – Ludlová: Enter – kreatívny manuál  Sig. N 8241
 17. Marec, Anton: Tatranské osady  Sig. N 8242
 18. Mrva, Ivan: Poviem ti ako to bolo   Sig. N 8243
 19. Marec, Anton: Po stopách tatranských názvov        Sig. N 8244
 20. Bohuš, Ivan: Osobnosti v názvoch Vysokých Tatier  Sig. N 8245
 21. Zubercová, Mintalová, Z: Zdravia šťastia vinšujeme Sig. N 8246
 22. Botek, Andrej: Veľkomoravské kostoly Sig. N 8247
 23. Zaiček, Martin: C20 Sprievodca   Sig. N 8248
 24. Argalács, Mikuláš: Mystérium Poprad Sig. N 8249
 25. Hanáková, Petra: Ženy – inštitúcie?        Sig. N 8250
 26. Gombrich, E. A.: Umění a iluze Sig. N 8251
 27. Baker, Daniel: Neviditeľné múzeum Sig. N 8252
 28. Kostelničák, Štefan: Slovenská ornamentika        Sig. N 8253
 29. Zuskinová, Iveta: Liptovská paličkovaná čipka Sig. N 8254
 30. Zuskinová, Iveta: Črpáky – tradičné a súčasné Sig. N 8255
 31. Jiřík, Jaroslav: Hroby barbarů v Praze Sig. N 8256
 32. Koštiaľ, Vladimír: Tatranský pozdrav Sig. N 8257
 33. Koklesová, Bohunka: V tieni tretej ríše Sig. N 8258
 34. Klíma, Ladislav: Čaro bakelitu Sig. N 8259
 35. Grúň, Daniel: Archeológia výtvarnej kritiky Sig. N 8260
 36. Choma, Milan: Príbehy starých Spišiakov        Sig. N 8261
 37. Novotný, V.: Mince Československa 1918 – 1992 Sig. N 8262
 38. Novotný, V.: Mince Františka I. 1792 – 1835 Sig. N 8263
 39. Novotný, V.: Mince Jozefa II. a Leopolda Sig. N 8264
 40. Vitanovský, Michal: Písmo na mincích a medail. Sig. N 8265
 41. Felberová, Mária: Drobná sakrálna architektúra Sig. N 8266
 42. Zuskinová, Iveta: Ovčiari na Slovensku Sig. N 8267
 43. Kočan, Robo: Robo Kočan Sig. N 8268

 

     

 

 
'; ?> ,


Predchádzajúci Ôsmy ročník Bratislavského knižného festivalu bol oslavou kníh a knižných vydavateľov
Nasledujúci Noc literatúry 2021 bude naživo aj online