Dramatici môžu opäť súťažiť o najlepší dramatický text, súťaž Dráma je vyhlásená

Súťaž pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA hľadá už po 22. raz svoju víťazku či víťaza. Na autorku/autora víťazného textu čaká odmena v hodnote 1 000 €.

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlasuje Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Jána Palárika v Trnave a Činohra Štátneho divadla Košice. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. „Súťaž DRÁMA už dlhé roky úspešne inšpiruje naše autorky a autorov, vyhľadáva nové talenty a prináša nové témy. Ponúka možnosť vstúpiť do konfrontácie s inými autormi a v ideálnom prípade im môže pomôcť pri realizácii diela na scéne. Predchádzajúci ročník, ktorého sa zúčastnil rekordný počet dramatických textov iba potvrdil, že aj náročné obdobie prináša impulzy pre pôvodnú slovenskú tvorbu,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Uzávierka 22. ročníka súťaže je 31. januára 2022. Súťaž je anonymná a texty jej finalistov budú publikované v podobe elektronickej knihy.

Lákavé ceny od organizátorov a partnerov súťaže
Keďže najväčšou odmenou pre autorky a autorov pôvodných dramatických textov je inscenácia ich textov, tomu sú prispôsobené špeciálne ceny organizátorov a partnerov súťaže. Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND. Divadlo Jána Palárika v Trnave udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry v rámci podujatia #stagestream. Činohra Štátneho divadla Košice udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Štátnom divadle Košice. Štúdio 12 udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Štúdiu 12. Partner súťaže RTVS Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.

 

Informácie pre posielanie súťažných textov do súťaže DRÁMA
Prihlasované texty bez označenia mena a iného identifikátora môžu autorky a autori poslať e-mailom na adresu anna.soltysova@theatre.sk. Email musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v hodnote 15 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180).

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov poštou
Prihlasované texty v štyroch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180) zašle autor alebo autorka na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2021“

Koordinátorka súťaže:
e-mail: anna.soltysova@theatre.sk

     

 

 
'; ?> ,


Predchádzajúci Najočakávanejšia prekladová krimi od autorky bestselleru Dievča vo vlaku
Nasledujúci Spisovatelia ďakujú zdravotníkom, zorganizovali medzi sebou zbierku kníh