Čítanie kníh pacientom

Dobrovoľníci z Vŕby už 20 rokov pomáhajú onkologickým pacientom v nemocniciach

Viac ako 200 dlhodobých dobrovoľníkov, takmer 15 000 dobrovoľníckych hodín venovaných onkologickým pacientom v podobe rozhovorov, vypočutia, tichej spoluúčasti, či hrania spoločenských hier, čítania kníh z mobilnej knižnice, tvorivých klubov a rozdávania kávy a čaju. To je len stručný výpis 20-ročnej histórie Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (DS Vŕba), občianskeho združenia, ktoré sa po novom volá skrátene Vŕby – oslovením, ktorým dobrovoľníkov aj všetci volajú.

Laickú psychosociálnu podporu začala DS Vŕba poskytovať ešte skôr, ako neformálne zoskupenie prvých dobrovoľníkov – nadšencov na pozvanie lekárov z Onkologického ústavu sv. Alžbety. Po pretransformovaní sa na občianske združenie v apríli 2003 DS Vŕba postupne rástla, profesionalizovala sa, rozvíjala svoj program i prácu s dobrovoľníkmi. Dnes je lídrom v manažmente dobrovoľníkov v zdravotníckych zariadeniach, školí iných, v spolupráci s ďalšími odborníkmi vydala knihu približujúcu tému aj laickej verejnosti. V roku 2015 rozšírila svoj program i do Národného onkologického ústavu s finančnou podporou Združenia priateľov Národného onkologického ústavu.

Dobrovoľníctvo v onkologických nemocniciach má svoje špecifiká, preto výber dobrovoľníkov podlieha prísnemu trojfázovému výberu. „Jedným z dôvodov, vďaka ktorému fungujeme dodnes, je skutočnosť, že sme nepoľavili z pravidiel a prísnych podmienok výberu, prejde nimi len 20-25% prihlásených záujemcov. Má to však svoj význam, pretože je potrebné, aby bol chránený tak pacient ako aj dobrovoľník. Naši dobrovoľníci sú i po zaškolení pravidelne, na mesačnej báze odborne supervidovaní. Poskytujeme síce laickú psychosociálnu podporu, ale na profesionálnej úrovni,“ vysvetľuje úspešnosť programu a práce s dobrovoľníkmi jeho odborná garantka a spoluzakladateľka združenia, psychologička Mária Hatoková.

Pandémia covidu, ktorá Vŕby takmer na 3 roky výrazne obmedzila v činnosti, potvrdila, aká dôležitá je psychosociálna podpora najmä pre ľudí, ktorí sa z dôvodu náročnej diagnózy cítia izolovane, sami a v strachu. Práve v nemocniciach totiž, z pochopiteľných dôvodov, fungovali najprísnejšie pravidlá pre návrat do normálneho režimu, čo pacientov ale oveľa dlhšie nechávalo v izolácii. Covidové obdobie však bolo veľmi náročné aj pre združenie. „Kým v iných oblastiach sa život po pandemických vlnách dával opäť do pohybu, naša dobrovoľnícka činnosť sa obnovovala naozaj krok po kroku. V provizóriu, ktoré covid priniesol, je to pre organizáciu pôsobiacu v zdravotníckom prostredí výzva, pretože plánovanie a kontinuita sú v takých podmienkach extrémne náročné,“ hovorí predsedníčka združenia a spoluzakladateľka Alžbeta Frimmerová.

Svoje 20-ročné výročie oslávili Vŕby ako inak, službou, a síce koncertom pre pacientov, zdravotníkov, dobrovoľníkov ako aj pre všetkých priaznivcov. Dobrovoľníčkami, akýmisi Vŕbami sa na chvíľu stali speváčky Sima Magušinová, Zuzana Smatanová a Janais. Občianske združenie Vŕby ďakuje svojim dobrovoľníkom, pacientom, podporovateľom, Onkologickému ústavu sv. Alžbety, Národnému onkologickému ústavu, partnerom a všetkým, ktorí boli súčasťou jej 20-ročného príbehu.

     

 

###
 
Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Kolárska 12, 811 06 Bratislava

Táto textová informácia je publikovaná bez akejkoľvek redakčnej úpravy v pôvodnom znení dodanom partnerom. Redakcia preto nezodpovedá za jej obsahovú a štylistickú úroveň.Jekyll a Hyde Predchádzajúci Jeden človek, dve osobnosti – Jekyll a Hyde v DPOH
Dominik Gazdoš Nasledujúci Záujem o knihy z druhej ruky rastie, ktoré kupujeme najčastejšie?