Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II.

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.

Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlho očakávané Dejiny slovenského divadla Divadelného ústavu.

Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I. (Divadelný ústav, 2018), poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach.

Druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II., sa venuje slovenskej divadelnej kultúre v rokoch 1948 – 2000. Jednotlivé odborné texty sa sústredia na kratšie etapy vývinu a na jednotlivé divadelné druhy – činohru, operu, operetu, muzikál, tanec, bábkové divadlo. Autori v prehľadne vytvorených štúdiách podávajú plastický obraz slovenského divadla prostredníctvom analýzy významných osobností divadla v kontexte jednotlivých divadiel, zároveň reflektujú aj tvorbu dramatikov, hudobných skladateľov, režisérov, scénických a kostýmových výtvarníkov a interpretačných umelcov, z ktorých mnohí preslávili našu krajinu v zahraničí. Súčasťou publikácie je aj štúdia o vývine slovenskej teatrológie v danom období.

Dejiny slovenského divadla II. majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim pohľadom na vývoj slovenského divadla po druhej svetovej vojne s rešpektovaním historických predelových momentov vo vývoji našej spoločnosti (udalosti rokov 1948, 1968, 1989 a ich vplyv na celkovú politickú, spoločenskú a kultúrnu atmosféru).

Publikácia je určená pre milovníkov divadla, tvorcov i kultúrnu verejnosť, ktorá sa zaujíma o divadelné umenie v celom jeho spektre. A symbolicky popiera prirodzenú efemérnosť divadla, pretože ho zachytáva, v knižnej podobe, aj pre ďalšie generácie.

Dejiny slovenského divadla II.

Edícia Slovenské divadlo
2020

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

Vedecká redaktorka: PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Recenzenti: PhDr. Jaroslav Blaho, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., doc. Mgr. art. Marcela Grecmanová, Mgr. Peter Himič, PhD., doc. Mgr. art. Dagmar Hubová, Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD., Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., PhDr. Viera Polakovičová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., prof. PhDr. Marta Součková, PhD., PhDr. Terézia Ursínyová

 

Autori a štúdie:

ČINOHRA

Činohra 1948 – 1956 (Dária Fojtíková Fehérová)

Činohra 1956 – 1971 (Karol Mišovic)

Činohra 1971 – 1989 (Martin Timko)

Činohra 1989 – 2000 (Ľubica Krénová)

Ochotnícke činoherné divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

OPERA

Opera 1948 – 1956 (Michaela Mojžišová)

Opera 1956 – 1971 (Vladimír Blaho)

Opera 1971 – 1989 (Pavel Unger)

Opera 1989 – 2000 (Michaela Mojžišová)

OPERETA A MUZIKÁL

Opereta a muzikál 1948 – 2000

(Stanislav Bachleda)

TANEC

Tanec 1948 – 1971 (Miklós Vojtek)

Tanec 1971 – 1989 (Peter Maťo)

Tanec 1989 – 2000 (Eva Gajdošová)

Nezávislá tanečná scéna 1989 – 2000 (Maja Hriešik)

Amatérsky tanec 1948 – 2000 (Monika Čertezni)

BÁBKOVÉ DIVADLO

Bábkové divadlo 1948 – 1971 (Vladimír Predmerský)

Bábkové divadlo 1971 – 2000 (Ida Hledíková)

Ochotnícke bábkové divadlo 1948 – 2000 (Vladimír Štefko)

DIVADLO V KRITIKE, KRITIKA V DIVADLE

Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 (Soňa Šimková)

     

 

 
'; ?> ,


Stratený raj Predchádzajúci Literárny čin roka 2020, slovenské vydanie Strateného raja
Nasledujúci Najlepšie historky zo života sa obvykle rozprávajú po troškách