Cez projekt EODOpen sprístupňujeme knihy a periodiká občanom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je spoluriešiteľom medzinárodného projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens). Spoločnosť naprieč celou Európou čelí náročnej výzve online sprístupniť literatúru z 20. a 21. storočia, ktorá sa už komerčne nepredáva. Tieto obchodne nedostupné diela na slovenskom internete nenájdete, bohužiaľ sú prístupné len fyzicky a to v knižniciach, alebo v kníhkupectvách.

Zámerom európskeho projektu EODOPEN, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa, je sprístupniť 15 000 digitálne nedostupných kníh z 20. a 21. storočia. CVTI SR je jedným z 15 projektových partnerov projektu, v ktorom participuje 11 európskych krajín.

V rámci projektu EODOPEN spolupracujeme s občanmi a odbornými pracoviskami, ktoré sa aktívne podieľajú na výbere materiálov na digitalizáciu. Jedným z projektových cieľov je aj sprístupnenie digitalizovaných kníh z 20. a 21. storočia a to v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. V záverečnej fáze projektu bude vytvorený spoločný portál, kde sa zverejnia všetky sprístupnené diela všetkých európskych partnerov.

V rámci projektu EODOPEN sme už digitalizovali diela Slovenskej akadémie vied (Ústav merania, Geografický ústav, Hydrologický ústav, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Historický ústav), Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako aj diela individuálnych autorov. Celkovo sme voľne sprístupnili už stovky dokumentov a sme otvorení ďalším spoluprácam.

Nedávno sa do projektu EODOPEN zapojila napríklad Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorá voľne sprístupnila recenzovaný časopis Acta Botanica Universitatis Comenianae a študentský časopis Révové Listy. Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka katedrám, pracoviskám i individuálnym autorom možnosť jednoduchej spolupráce na projekte.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu je v prvom rade najdôležitejšia selekcia vhodných dokumentov pre digitalizáciu – publikácie by mali byť zaujímavé a atraktívne pre čitateľov. Následne autor, vedúci katedry alebo riaditeľ ústavu podpíše vyhlásenie o autorských právach so strany držiteľa autorských práv k predmetným dokumentom, ktorým sa publikáciám udelí verejná licencia. Vďaka nej budú diela verejne prístupné online a dostupné pre každého používateľa kdekoľvek a kedykoľvek. Diela si budú môcť čitatelia stiahnuť v želaných formátoch a použiť napríklad na študijné účely. Vaším dokumentom tak bude vdýchnutý nový život a ich obsah môže obohatiť aj ďalšie generácie čitateľov.

Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/http://cvtisr.sk/eodopen.

Všetky doposiaľ zdigitalizované dokumenty v CVTI SR sú voľne dostupné na https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eodopen
#eodopen #creativeeurope #CreativeEurope4Books

     

 

 
'; ?> ,


Predchádzajúci Navrhovaná novela Autorského zákona je nevyužitou príležitosťou
Nasledujúci Literárny večer o francúzskej spisovateľke Louise de Vilmorin