Editorský výber

Novou ministerkou kultúry sa stala teatrologička Silvia Hroncová

Silvia Hroncová stála ako riaditeľka Divadelného ústavu pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spoluzakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie Dosky. Pôsobila na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla a stála pri zrode európskej televíznej stanice Film Europe Channel.

Čítame si
Literárne noviny
O knihách Info
Jazyčnica
 

Filmové a divadelné adaptácie